TopConsulting Moravia a. s. –

„Současná doba je charakteristická katastrofickými scénáři krachujících společností a mediálním zdůrazňováním všeobjímající světové ekonomické krize. Není však pravda, že by i v této situaci nebyl prostor pro rozvoj a hospodářské úspěchy. Jde především o to, hledat neustále nové cesty a způsoby v podnikání. Každá doba přináší nové možnosti a oblasti, ve kterých lze nalézt nejen uplatnění, ale především i finanční zhodnocení. A o to se právě snaží naše společnost,“ říká MUDr. Ing. Milan Vantuch, předseda představenstva TopConsulting Moravia

Základem činnosti této společnosti jsou poradenské a konzultační služby ve zdravotnictví. „Je to obrovská oblast, ve které se stýkají humánní a etické problémy s tvrdou ekonomickou realitou trhu. Specializujeme se na vytváření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami s cílem nasmlouvání potřebných výkonů. Podílíme se na optimalizaci poskytované zdravotní péče včetně zajišťování potřebného přístrojového vybavení a vytváření podmínek pro jeho nákup. Naší předností je rozsáhlá síť externích poradců a konzultantů především z oblastí zdravotnictví, ekonomiky a práva, díky které jsme schopni našim zákazníkům pomoci v jejich problémech,” doplňuje MUDr. Ing. Milan Vantuch.

NEJEN ZDRAVOTNICTVÍ

Společnost vznikla před dvěma lety a za tuto dobu dosáhla výrazných úspěchů, o čemž svědčí řada spokojených zákazníků především z řad zdravotnických zařízení i pojišťoven. S valnou většinou má přitom uzavřeny dlouhodobé smlouvy, na základě kterých předpokládá spolupráci na několik let dopředu. Působení firmy směřuje pochopitelně i do jiných oblastí mimo zdravotnictví. Cílem je dosažení vyššího zisku klienta pomocí správného výběru obchodních partnerů, sortimentu zboží a využití optimální technologie. Pro zajištění podpory úspěšného podnikání se TopConsulting podílí i na získávání úvěrů a dotací. Předseda představenstva dodává: „Přestože činnost naší společnosti je orientována především na závažné otázky ekonomické existence našich klientů, zabýváme se i poměrně radostnějšími činnostmi. Pořádáme kongresy, firemní akce a školení s využitím historických a netradičních míst v okolí znojemského sídla naší firmy. Velmi oblíbené jsou akce v nádherných prostorách vinných sklípků a současně jsme schopni zákazníkům dodávat speciální firemní reklamní balení vín od vybraných moravských výrobců. A abychom nemysleli jen na obchod, pořádáme také firemní sportovní akce, kde se specializujeme na tenis a golf.”

Obchodní týdeník 6/2009

Tisková zpráva - TCM: Jiný pohled na zdravotnictví

„Komerční pojišťovny se připravují na vstup do zdravotního pojištění. A tady vidíme ve vztahu k našemu podnikání velkou budoucnost,” říká MUDr. Dalibor Štambera, manažer společnosti TCM.

Není mnoho firem, které by se systematicky zabývaly komplexním poradenstvím v oblasti zdravotnictví, zdravotního pojištění a monitorování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Top Consulting Moravia a.s. (TCM a. s.) vznikla před více než rokem zejména k tomuto účelu. Po poměrně nesmělých začátcích se postupně začaly množit zakázky a v současné době patří mezi zákazníky firmy desítky subjektů po celé republice. První kontakty navázali zástupci firmy také v sousedním Slovensku.

Stále jste u zrodu akciové společnosti TCM. Co vás vedlo k účasti na tomto projektu?
Do roku 2007 jsme prakticky nepřetržitě pracoval ve veřejném sektoru. Nabídku účastnit se projektu, který zašťiťuje privátní firma, mi připadl velmi zajímavý. Jednak jsem viděl možnost zcela nového pohledu na zdravotnictví a zužitkování zkušeností ze svých dosavadních působišť a také mě lákala jakási větší tvůrčí svoboda a nezávislost, kterou vám místa ve veřejném sektoru nemohou poskytnout.

Můžete přesněji specifikovat činnost této společnosti?
Zpočátku jsme si nebyli jisti, zda bude o naši činnost zájem a v jakém rozsahu. Proto jsme se zabývali i menšími projekty, jako je optimalizace činností jednotlivých ambulantních lékařů, zprostředkování komunikace se zdravotními pojišťovnami včetně vyjednávání smluvních vztahů a právních služeb. Postupně o naši činnost projevilo zájem několik nemocnic, kde již šlo o větší projekty, včetně poradenství při pořizování nákladné zdravotnické a techniky a technologií. Vzhledem ke stoupajícím nárokům našich zákazníků bylo nutné naše služby rozšiřovat a dnes jsme schopni poskytovat ve spolupráci s dalšími partnery kompletní servis od technického zázemí pro softwarové produkty určené k optimalizaci chodu a řízení zdravotnických zařízení.

Působíte tedy pouze v nemocnicích?
Ne, naše činnost zahrnuje poradenství pro samosprávy, kde jsme se podíleli na některých projektech ve větších městech, zabýváme se poradenstvím pro podniky z oblasti dodavatelské sféry pro zdravotnictví a jsme zapojeni do několika projektů, které připravují komerční pojišťovny v souvislosti se svým předpokládaným vstupem na trh zdravotního připojištění. Obzvláště v této oblasti pro nás vidíme velkou budoucnost. Zaměřujeme se především na vytipování sítě zařízení, která by byla schopna tyto produkty poskytovat.

Nenaráží ovšem tyto záměry na možné nepřijetí zdravotnické reformy?
Samozřejmě, že bez jasné formulace standardů je okruh možných produktů značně zúžen, ale my jsme připraveni i na variantu, že nebude upravena legislativa. Jeden z projektů (z pochopitelných důvodů zatím nemohu jmenovat partnera), je těsně před spuštěním a měl by se realizovat v počátku příštího roku.

Obchodní týdeník 22/2008

© TCM a.s. - TopConsulting Moravia a.s. Všechna práva vyhrazena.
Tel: +420 602 581 174 | e-mail: vantuch@tcmas.cz | Kontakt
Vytvořila Agentura Bravissimo